วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Download เอกสาร PowerPoint ลัทธิเต๋าและนิกายเซนที่นี่นักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสาร PowerPoint ประกอบการสอนเรื่องลัทธิเต๋าและนิกายเซน (ในวันที่ 18 สิงหาคม 2550) สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดดูและจดตาม เอกสารดังกล่าวได้โดย
เมื่อคลิกแล้ว จะไปที่หน้าเว็บเพจสำหรับดาวน์โหลด ให้สังเกตกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเหลืองนวล ซึ่งมีข้อความว่า "Click here to start download" ให้คลิกที่ตัวอักษรนั้นได้เลยค่ะ
เสร็จแล้วก็เลือก Open หรือ Save ก็ได้ ไฟล์จะอยู่ในรูป .pdf ซึ่งมีขนาดประมาณ 2.90 MB ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: