วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Download เอกสาร PowerPoint ลัทธิเต๋าและนิกายเซนที่นี่นักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสาร PowerPoint ประกอบการสอนเรื่องลัทธิเต๋าและนิกายเซน (ในวันที่ 18 สิงหาคม 2550) สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดดูและจดตาม เอกสารดังกล่าวได้โดย
เมื่อคลิกแล้ว จะไปที่หน้าเว็บเพจสำหรับดาวน์โหลด ให้สังเกตกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเหลืองนวล ซึ่งมีข้อความว่า "Click here to start download" ให้คลิกที่ตัวอักษรนั้นได้เลยค่ะ
เสร็จแล้วก็เลือก Open หรือ Save ก็ได้ ไฟล์จะอยู่ในรูป .pdf ซึ่งมีขนาดประมาณ 2.90 MB ค่ะ

เว็บบล็อกวิชามนุษย์กับอารยธรรม ลัทธิเต๋าและเซน โดย อ.อันธิฌา ทัศคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกวิชามนุษย์กับอารยธรรมส่วนของลัทธิเต๋าและนิกายเซนนะคะ
เว็บบล็อกนี้ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักศึกษา สามารถไปสืบค้น หรืออ่านเพิ่มเติมได้
ประกอบกับเว็บบอร์ดของเราตาม link ต่อไปนี้นะคะ

คลิกไปเว็บบอร์ด

นักศึกษาสามารถเข้ามาถาม-ตอบ เนื้อหาวิชาที่ในส่วนนี้ได้ค่ะ